ข่าวสารเเละกิจกรรม

IMG_0080

ว่าที่นายก ส.บ.ม.ท. หนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย Pre-U Project

ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเห็นที่มีต่อโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย Pre-U Project

Image-7-2

ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็ก

ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

Custom Size – 1

ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

Image-2-2

โรงเรียนวัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวนวลนิจ หงส์วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อมอบทุนสนับสนุนโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Image 3

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม จ.นครปฐม

นางสาวนวลนิจ หงส์วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อมอบทุนสนับสนุนโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Artboard – 5

มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จัดการประกวดแข่งขันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

Shopping Basket

บริจาคสนับสนุนมูลนิธิ ได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 984-2-15617-6
ชื่อบัญชี มูลนิธิ รุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่