ค้นหาตัวตน ค้นพบคณะที่ใช่

ชื่อหลักสูตร ค้นหาตัวตน ค้นพบคณะที่ใช่

เนื้อหาการอบรม

 • กระบวนการค้นหา Role Model
 • ค้นหาตัวตนด้วยกระบวนการ MPS
 • รู้จักลักษณะ type ตนเองด้วย DISC
 • กลุ่มคณะที่เหมาะกับแต่ละ type  

วันเวลาการอบรม วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์ (โค้ชโบนัส)

ประวัติวิทยากร

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • Associate Certified Coach (ACC) ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) 
 • Certificate in ikigai Coaching ที่ สถาบันโค้ชไทย ร่วมกับ AI Thiland
 • คณะกรรมการสมาคมการโค้ช
 • Ceritified in DISC Trainer หลักสูตรจากองค์กร TryBe International ประเทศสิงคโปร์
 • ผ่านการอบรม Finding Your Life’s Purpose by Eckhart Tolle
 • ผ่านการอบรม Search Inside Yourself หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนานาชาติ จุดกำเนิดจากบริษัท Google
 • ผ่านการอบรม Designing Your Life โดยหลักสูตรลิขสิทธิ์จาก Standford d.life
 • วิทยากรโครงการ Taro to School ค้นหาตัวตนสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต โดย Eduzones.com
 • วิทยากรโครงการ “You can do it : เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง” โดย มูลนิธิไทยคม

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *