ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้สำเร็จได้จริง

ชื่อหลักสูตร ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้สำเร็จได้จริง

เนื้อหาการอบรม

  • การสร้าง Visual Board
  • เทคนิคการตั้งเป้าหมายด้วย SMART Goal
  • เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการลงมือทำทันที

วันเวลาการอบรม วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร ภัทรพงษ์ พลเสน (อ.เบนซ์)

ประวัติวิทยากร

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยากรและโค้ชที่ปรึกษาสมาคมรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ
  • นักวิเคราะห์งานพัฒนาธุรกิจฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • นักวิเคราะห์งานแผนกลยุทธ์การตลาด ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *