ติวเข้มคณิต พิชิต GAT-PAT

ชื่อหลักสูตร ติวเข้มคณิต พิชิต GAT-PAT

วันเวลาการอบรม

  • วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 17.00-20.00 น.

วิทยากร นิรันดร์ นิเวศน์ไชยยันตร์ (ครูเม้ง)

ประวัติวิทยากร

  • การศึกษา

– มัธยมศึกษา: โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
– ปริญญาตรี: คณะวิศวะกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท: Asian Institute of Technology ( Master of Engineer : Microelectronics Engineer)

  • ประสบการณ์ทำงาน

– ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
– Engineer Specialist บริษัท Thaicom Satellite Company
– ที่ปรึกษาเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
– ปัจจุบัน ครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาตร์ หนังสือตะลุยโจทย์เทพคณิต 1 พิชิต 9 วิชาสามัญ
   หนังสือแนวาข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

โหลดเอกสารประกอบการเรียน :

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *