นำเสนออย่างไรให้ได้ใจคนฟัง

 

ชื่อหลักสูตร นำเสนออย่างไร ให้ได้ใจคนฟัง

เนื้อหาการอบรม

  • บริหารเสน่ห์ที่สร้างได้ง่ายที่สุด
  • เทคนิคการดึงดูดใจผู้ฟัง
  • กระบวนการพูดให้ได้ใจ
  • 3 องค์ประกอบสร้างพลังความสนใจ

วันเวลาการอบรม วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร อนุสรณ์ หนองนา (ครูเด่น)

ประวัติวิทยากร

  • ผู้อำนวยการสถาบันฟาและการสื่อสารแคป วิชั่น
  • CEO บริษัท ท็อป.ครี.เอท. จำกัด
  • ผู้ร่วมก่อตั้งและวิทยากรประจำโครงการ Dynamic School Thailand
  • คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการศึกษายกกำลังสอง กระทรวงศึกษาธิการ
  • วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารให้กับบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 14 ปี อาทิ  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, 

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *