บุคลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ชื่อหลักสูตร บุลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เนื้อหาการอบรม

 • Image is first sight
 • เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าสนใจ
 • เรียนรู้มารยาทสากล
 • ทัศนคติที่ดีมีผลต่อภาพลักษณ์

วันเวลาการอบรม วันพุธที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร พรทิพย์ โชคชัยเจริญสิน (ครูทิพย์)

ประวัติวิทยากร

 • ผู้ก่อตั้ง Minding Image Thailand (MIT)
 • กรรมการบริหารสมาคมที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติ (ประเทศไทย) AICI 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรี
 • อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรพิเศษสถาบัน JOHN ROBERT POWERS
 • วิทยากรพิเศษสถาบัน THE NEW YOU 
 • ผ่านการรับรองที่ปรึกษาภาพลักษณ์ (Image Consultant) จากสถาบันในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียและการทดสอบมาตรฐานระดับสากล International Soft Skill (IITTI) ประเทศแคนาดา
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Finishing Touch : Personality and Etiqutte Trainer ประเทศอังกฤษ
 • ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน CPD (Continuing Professional Development Accreditation) ประเทศอังกฤษ ว่าเป็นผู้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *