ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *