ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็ก

ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *