มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร

เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  2561 มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จัดการประกวดแข่งขันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานมนต์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยมี ดร.สาโรจน์ ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธี

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *