ว่าที่นายก ส.บ.ม.ท. หนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย Pre-U Project

ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเห็นที่มีต่อโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย Pre-U Project ดังนี้

Q: อยากให้ท่านนายกฯ แสดงความเห็นต่อโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสักนิดคะ

A : เรียน ท่านผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ที่รักทุกคนนะครับ
เมื่อได้เห็นโครงการนี้ โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เรามองอย่างนี้ว่า ในสถานการณ์ New Normal จะเป็นช่วงที่อาจจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ขาดโอกาส ไม่สามารถที่จะมีการจัดการเรียนการสอนปกติได้ หรือไม่สามารถมาโรงเรียน หรืออะไรต่าง ๆ ได้ เพราะฉะนั้น การเรียนออนไลน์ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะไปเติมเต็มให้เขา จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของเด็ก ๆ เพราะฉะนั้น เมื่อเห็นโครงการนี้ ก็ยินดีที่จะให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน และก็จะเชิญชวนท่านผู้บริหาร คุณครู หรือลูกๆ นักเรียนที่สนใจ เข้ามาดู เข้ามาศึกษากันครับ เพราะว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เด็กไทยทั้งประเทศได้เรียนรู้ในมิติเดียวกันทั้งหมด เพราะว่าถ้านักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ นักเรียนจะไปสู้กับคนอื่นที่เขามีโอกาสไม่ได้ เพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลูกๆ ก็ฝากนะ ถ้ายังไงเข้ามาเรียน เข้ามาดู เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนะครับ 

Q: ท่านคะ กิจกรรมนี้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom Meeting ท่านคิดว่าน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเข้าร่วมได้ไหมคะ

A: ถ้าระดับมัธยมปลาย ส่วนใหญ่แล้วสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่แล้ว เพราะเด็กรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีตลอด เพราะฉะนั้นตรงนี้ ไม่ห่วงนะ เพียงแต่ว่า ผู้ใหญ่จะต้องสื่อสาร จากพวกเราไปถึงเด็กให้ได้ เช่น ถ้าผู้อำนวยการส่งถึงครู ครูส่งถึงเด็ก เด็กส่งถึงผู้ปกครอง เขาก็จะสามารถเข้าได้ หรือ โรงเรียนอาจจะทำเป็นห้องเรียนผ่าน Zoom ไว้ให้เด็กนะ เพราะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของมัธยมจะมีระบบนี้ทั้งหมดอยู่แล้ว อันนี้ก็สามารถรองรับได้อยู่แล้ว

Q: ขอให้ท่านฝากกำลังใจถึงท่านผู้บริหารอีกสักครั้งหนึ่งคะ

A: ครับ ก็ถือโอกาสนี้นะครับ เชิญชวนท่านผู้บริหารโรงเรียน ท่านคุณครู ให้โอกาสกับลูกหลานเรานะครับ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ เป็นจิตอาสา เป็นการกุศลร่วมกันนะครับ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กไทยเราครับ


โรงเรียน หรือนักเรียนคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PreUProject
และสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีได้ที่ http://bit.ly/PreUProject


Q: อยากให้ท่านนายกฯ แสดงความเห็นต่อโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสักนิดคะ

A : เรียน ท่านผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ที่รักทุกคนนะครับ
เมื่อได้เห็นโครงการนี้ โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เรามองอย่างนี้ว่า ในสถานการณ์ New Normal จะเป็นช่วงที่อาจจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ขาดโอกาส ไม่สามารถที่จะมีการจัดการเรียนการสอนปกติได้ หรือไม่สามารถมาโรงเรียน หรืออะไรต่าง ๆ ได้ เพราะฉะนั้น การเรียนออนไลน์ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะไปเติมเต็มให้เขา จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของเด็ก ๆ เพราะฉะนั้น เมื่อเห็นโครงการนี้ ก็ยินดีที่จะให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน และก็จะเชิญชวนท่านผู้บริหาร คุณครู หรือลูกๆ นักเรียนที่สนใจ เข้ามาดู เข้ามาศึกษากันครับ เพราะว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เด็กไทยทั้งประเทศได้เรียนรู้ในมิติเดียวกันทั้งหมด เพราะว่าถ้านักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ นักเรียนจะไปสู้กับคนอื่นที่เขามีโอกาสไม่ได้ เพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลูกๆ ก็ฝากนะ ถ้ายังไงเข้ามาเรียน เข้ามาดู เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนะครับ 

Q: ท่านคะ กิจกรรมนี้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom Meeting ท่านคิดว่าน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเข้าร่วมได้ไหมคะ

A: ถ้าระดับมัธยมปลาย ส่วนใหญ่แล้วสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่แล้ว เพราะเด็กรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีตลอด เพราะฉะนั้นตรงนี้ ไม่ห่วงนะ เพียงแต่ว่า ผู้ใหญ่จะต้องสื่อสาร จากพวกเราไปถึงเด็กให้ได้ เช่น ถ้าผู้อำนวยการส่งถึงครู ครูส่งถึงเด็ก เด็กส่งถึงผู้ปกครอง เขาก็จะสามารถเข้าได้ หรือ โรงเรียนอาจจะทำเป็นห้องเรียนผ่าน Zoom ไว้ให้เด็กนะ เพราะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของมัธยมจะมีระบบนี้ทั้งหมดอยู่แล้ว อันนี้ก็สามารถรองรับได้อยู่แล้ว

Q: ขอให้ท่านฝากกำลังใจถึงท่านผู้บริหารอีกสักครั้งหนึ่งคะ

A: ครับ ก็ถือโอกาสนี้นะครับ เชิญชวนท่านผู้บริหารโรงเรียน ท่านคุณครู ให้โอกาสกับลูกหลานเรานะครับ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ เป็นจิตอาสา เป็นการกุศลร่วมกันนะครับ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กไทยเราครับ


โรงเรียน หรือนักเรียนคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PreUProject
และสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีได้ที่ http://bit.ly/PreUProject

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *