วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมในโครงการ

>>> ค้นหาดาวน์โหลดวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักสูตร 3 เดือน เมษายน 2564

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลวุฒิบัตรได้ที่ : www.facebook.com/PreUProject

แจ้งแก้ไขวุฒิบัตรได้ที่ : https://forms.gle/32imiHdPQdLyx9pA6

>>> ค้นหาวุฒิบัตร Leader Camp

โหลดวุฒิบัตรได้ที่ : Download

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลวุฒิบัตรได้ที่ : www.facebook.com/PreUProject

>>> ค้นหาดาวน์โหลดวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักสูตร 3 เดือน มีนาคม 2564

Shopping Basket

บริจาคสนับสนุนมูลนิธิ ได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 984-2-15617-6
ชื่อบัญชี มูลนิธิ รุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่