โค้ชเพื่อการรู้คิด สู่อาชีพในฝัน

ชื่อหลักสูตร โค้ชเพื่อการรู้คิด สู่อาชีพในฝัน

เนื้อหาการอบรม

 • ค้นหาคุณค่าภายในตนเอง
 • ฝึกทักษะกระบวนการโค้ชเอาชนะตนเอง
 • ถอดรหัส Role Model สู่อาชีพในฝัน
 • ทะลายกรอบความคิดสู่การลงมือทำ

วันเวลาการอบรม วันพุธที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร ปรารถนา แสงจันทร์ (โค้ชอัน)

ประวัติวิทยากร

 • โค้ช / ผู้เชี่ยวชาญการค้นหาศักยภาพแฝงลายนิ้วผิวมือ Expert Analysis Fingerprint สถาบัน NST 
 • โค้ชด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว มากกว่า 1,000 คน 
 • Master Coach จากสถาบัน Life University หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกา
 • Certified Practitioner of timeline Therapy
 • Certified Hypnotherapist
 • Certified Master Practitioner of Master Therapeutic Coach of NLP
 • Points of You L.2 Practitioner ลิขสิทธิ์ประเทศอิสราเอล
 • Satir Family Therapy การทำจิตบำบัดโดยใช้ Satir Model

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *