โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม จ.นครปฐม

เมื่อวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวนวลนิจ หงส์วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อมอบทุนสนับสนุนโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ห้องปิ่นกาญจน์  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม จ.นครปฐม

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *