วิทยากรและหลักสูตร_๒๑๐๒๑๔

เรียนอย่างไรให้มีความสุขเเละประสบความสำเร็จในยุค New normal

ชื่อหลักสูตร เรียนอย่างไรให้มีความสุข และประสบความสำเร็จในยุค New Normal

เนื้อหาการอบรม

 • ปรับมุมมองด้วย Growth Mindset
 • เทคนิคเพิ่มพลังบวกในการเรียน
 • เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนา EQ ควบคู่กับ IQ

วันเวลาการอบรม วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้)

ประวัติวิทยากร

 • ประธานหลักสูตร “ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • Certificate in Enneagram Coaching (NLP LIFE MASTERY Madanes)
 • Certificate of Completion “Master Facilitator Program”, Blair Singer Training Academy (USA)
 • Certified facilitator of “The Passion Test, Enlightened Alliances Training (USA)
 • Certified of “Train the Trainer for professionals”, Points of You Thailand

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

วิทยากรและหลักสูตร_๒๑๐๒๑๔_0

เทคนิคการจำแบบไม่ต้องจำ

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการจำ แบบไม่ต้องจำ

เนื้อหาการอบรม

 • 7 เทคนิคจำแบบไม่ต้องจำ
 • เทคนิคออกกำลังกายสมอง
 • เทคนิคเพิ่มเมโมรีสมอง

วันเวลาการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้)

ประวัติวิทยากร

 • ประธานหลักสูตร “ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • Certificate in Enneagram Coaching (NLP LIFE MASTERY Madanes)
 • Certificate of Completion “Master Facilitator Program”, Blair Singer Training Academy (USA)
 • Certified facilitator of “The Passion Test, Enlightened Alliances Training (USA)
 • Certified of “Train the Trainer for professionals”, Points of You Thailand

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

152870302_364156088085495_4697799112585948328_o

สูตรสำเร็จในการเรียนเเละการสอบ

ชื่อหลักสูตร สูตรสำเร็จในการเรียนและการสอบ

เนื้อหาการอบรม

 • รูปแบบการเรียนรู้แบบ VAK style
 • เทคนิคการสรุปด้วย Mind Map
 • ทบทวนด้วยหลัก 10-24-7
 • ปรับคลื่นสมองให้พร้อมเรียนรู้ด้วยสมาธิ

วันเวลาการอบรม วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร อัชฌา หลิ่วเจริญ (อ.ปุ๊กกี้)

ประวัติวิทยากร

 • ประธานหลักสูตร “ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล” ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • Certificate in Enneagram Coaching (NLP LIFE MASTERY Madanes)
 • Certificate of Completion “Master Facilitator Program”, Blair Singer Training Academy (USA)
 • Certified facilitator of “The Passion Test, Enlightened Alliances Training (USA)
 • Certified of “Train the Trainer for professionals”, Points of You Thailand

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

IMG_0080

ว่าที่นายก ส.บ.ม.ท. หนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย Pre-U Project

ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเห็นที่มีต่อโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย Pre-U Project

Custom Size – 1

ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แทนมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

Coach_Banner-Physics

ติวเข้มฟิสิกส์ พิชิต 9 วิชาสามัญ

 

ชื่อหลักสูตร ติวเข้มฟิสิกส์ พิชิต 9 วิชาสามัญ

เนื้อหาการอบรม

 • เทคนิคการทำโจทย์ฟิสิกส์ ให้ได้คะแนนดี
 • การวิเคราะห์แนวข้อสอบในปีที่ผ่านมา

วันเวลาการอบรม วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

วิทยากร อมร เหลืองนิยมกุล (ครูอุ้ม)

ประวัติวิทยากร

 • มัธยมศึกษา: โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ม.1-ม.5 (สอบเทียบจบ ม. 6 ที่วัดอินทราราม)
  สอบได้ที่ 1 ในระดับชั้น ม.4 ของ โรงเรียน
 • ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ทำงานจนถึงปัจจุบัน
  • Senior Test/Product Engineer บริษัท Microchip Technology Thailand
  • ดูแลผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่บริษัท ได้แก่ เทคโนโลยี 150K, 160K, 200K , 314K และ 340K Product เพื่อเป็นรากฐานต่อยอด สู่ผลิตภัณฑ์ต่างทั้งสมองกล วงจรรวม ฯลฯ
 • ครูสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์และแต่งตำรา
  • หนังสือตะลุยโจทย์เทพฟิสิกส์สอบเข้า Mwits และ ตอ.
  • หนังสือ เฉลยข้อสอบ สอวนฟิสิกส์
  • หนังสือ เฉลยข้อสอบ IJSO และ
  • หนังสือแนวข้อสอบ 9 สามัญวิชาฟิสิกส์แนวใหม่

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Coach_Banner-GATเชื่อมโยง

ติวเข้ม GAT-เชื่อมโยง

 

ชื่อหลักสูตร ติวเข้ม GAT-เชื่อมโยง

วันเวลาการอบรม

 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 20.00-22.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 20.00-22.00 น.

วิทยากร นายศตวรรษ ภูเขียว (อ.แบ้ท)

ประวัติวิทยากร

 • ประสบการณ์ทำงานจนถึงปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริหารบริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด
  • ที่ปรึกษา กองสำนักมวลชลและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
  • เจ้าของแฟนเพจ : ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย
  • ผู้อำนวยการโครงการ nurse camp มหาวิทยาลัยคริสเตียน,เวสเทิร์น,กรุงเทพธนบุรี
  • ผู้อำนวยการโครงการ Cabin crew , การบินไทย , รัตนบัณฑิต
  • ผู้อำนวยการโครงการ “ติวข้น ค้นฝัน”กอ.รมน.ภาค 4 สน.
  • ผู้อำนวยการโครงการ “คอ รอ อู ครู”
  • ผู้อำนวยการโครงการ เยาวชนคน (รักษ์) ถิ่น

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Web 1920 – 3

โค้ชเพื่อการรู้คิด สู่อาชีพในฝัน

ชื่อหลักสูตร โค้ชเพื่อการรู้คิด สู่อาชีพในฝัน

เนื้อหาการอบรม

 • ค้นหาคุณค่าภายในตนเอง
 • ฝึกทักษะกระบวนการโค้ชเอาชนะตนเอง
 • ถอดรหัส Role Model สู่อาชีพในฝัน
 • ทะลายกรอบความคิดสู่การลงมือทำ

วันเวลาการอบรม วันพุธที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร ปรารถนา แสงจันทร์ (โค้ชอัน)

ประวัติวิทยากร

 • โค้ช / ผู้เชี่ยวชาญการค้นหาศักยภาพแฝงลายนิ้วผิวมือ Expert Analysis Fingerprint สถาบัน NST 
 • โค้ชด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว มากกว่า 1,000 คน 
 • Master Coach จากสถาบัน Life University หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกา
 • Certified Practitioner of timeline Therapy
 • Certified Hypnotherapist
 • Certified Master Practitioner of Master Therapeutic Coach of NLP
 • Points of You L.2 Practitioner ลิขสิทธิ์ประเทศอิสราเอล
 • Satir Family Therapy การทำจิตบำบัดโดยใช้ Satir Model

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Web 1920 – 2

ค้นหาตัวตน ค้นพบคณะที่ใช่

ชื่อหลักสูตร ค้นหาตัวตน ค้นพบคณะที่ใช่

เนื้อหาการอบรม

 • กระบวนการค้นหา Role Model
 • ค้นหาตัวตนด้วยกระบวนการ MPS
 • รู้จักลักษณะ type ตนเองด้วย DISC
 • กลุ่มคณะที่เหมาะกับแต่ละ type  

วันเวลาการอบรม วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์ (โค้ชโบนัส)

ประวัติวิทยากร

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • Associate Certified Coach (ACC) ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) 
 • Certificate in ikigai Coaching ที่ สถาบันโค้ชไทย ร่วมกับ AI Thiland
 • คณะกรรมการสมาคมการโค้ช
 • Ceritified in DISC Trainer หลักสูตรจากองค์กร TryBe International ประเทศสิงคโปร์
 • ผ่านการอบรม Finding Your Life’s Purpose by Eckhart Tolle
 • ผ่านการอบรม Search Inside Yourself หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนานาชาติ จุดกำเนิดจากบริษัท Google
 • ผ่านการอบรม Designing Your Life โดยหลักสูตรลิขสิทธิ์จาก Standford d.life
 • วิทยากรโครงการ Taro to School ค้นหาตัวตนสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต โดย Eduzones.com
 • วิทยากรโครงการ “You can do it : เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง” โดย มูลนิธิไทยคม

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject