Coach_Banner-Physics

ติวเข้มฟิสิกส์ พิชิต 9 วิชาสามัญ

 

ชื่อหลักสูตร ติวเข้มฟิสิกส์ พิชิต 9 วิชาสามัญ

เนื้อหาการอบรม

 • เทคนิคการทำโจทย์ฟิสิกส์ ให้ได้คะแนนดี
 • การวิเคราะห์แนวข้อสอบในปีที่ผ่านมา

วันเวลาการอบรม วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

วิทยากร อมร เหลืองนิยมกุล (ครูอุ้ม)

ประวัติวิทยากร

 • มัธยมศึกษา: โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ม.1-ม.5 (สอบเทียบจบ ม. 6 ที่วัดอินทราราม)
  สอบได้ที่ 1 ในระดับชั้น ม.4 ของ โรงเรียน
 • ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ทำงานจนถึงปัจจุบัน
  • Senior Test/Product Engineer บริษัท Microchip Technology Thailand
  • ดูแลผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่บริษัท ได้แก่ เทคโนโลยี 150K, 160K, 200K , 314K และ 340K Product เพื่อเป็นรากฐานต่อยอด สู่ผลิตภัณฑ์ต่างทั้งสมองกล วงจรรวม ฯลฯ
 • ครูสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์และแต่งตำรา
  • หนังสือตะลุยโจทย์เทพฟิสิกส์สอบเข้า Mwits และ ตอ.
  • หนังสือ เฉลยข้อสอบ สอวนฟิสิกส์
  • หนังสือ เฉลยข้อสอบ IJSO และ
  • หนังสือแนวข้อสอบ 9 สามัญวิชาฟิสิกส์แนวใหม่

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Coach_Banner-GATเชื่อมโยง

ติวเข้ม GAT-เชื่อมโยง

 

ชื่อหลักสูตร ติวเข้ม GAT-เชื่อมโยง

วันเวลาการอบรม

 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 20.00-22.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 20.00-22.00 น.

วิทยากร นายศตวรรษ ภูเขียว (อ.แบ้ท)

ประวัติวิทยากร

 • ประสบการณ์ทำงานจนถึงปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริหารบริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด
  • ที่ปรึกษา กองสำนักมวลชลและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
  • เจ้าของแฟนเพจ : ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย
  • ผู้อำนวยการโครงการ nurse camp มหาวิทยาลัยคริสเตียน,เวสเทิร์น,กรุงเทพธนบุรี
  • ผู้อำนวยการโครงการ Cabin crew , การบินไทย , รัตนบัณฑิต
  • ผู้อำนวยการโครงการ “ติวข้น ค้นฝัน”กอ.รมน.ภาค 4 สน.
  • ผู้อำนวยการโครงการ “คอ รอ อู ครู”
  • ผู้อำนวยการโครงการ เยาวชนคน (รักษ์) ถิ่น

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Coach_Banner_Math

ติวเข้มคณิต พิชิต GAT-PAT

ชื่อหลักสูตร ติวเข้มคณิต พิชิต GAT-PAT

วันเวลาการอบรม

 • วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 17.00-20.00 น.

วิทยากร นิรันดร์ นิเวศน์ไชยยันตร์ (ครูเม้ง)

ประวัติวิทยากร

 • การศึกษา

– มัธยมศึกษา: โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
– ปริญญาตรี: คณะวิศวะกรรมศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท: Asian Institute of Technology ( Master of Engineer : Microelectronics Engineer)

 • ประสบการณ์ทำงาน

– ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
– Engineer Specialist บริษัท Thaicom Satellite Company
– ที่ปรึกษาเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
– ปัจจุบัน ครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาตร์ หนังสือตะลุยโจทย์เทพคณิต 1 พิชิต 9 วิชาสามัญ
   หนังสือแนวาข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

โหลดเอกสารประกอบการเรียน :

Web 1920 – 3

โค้ชเพื่อการรู้คิด สู่อาชีพในฝัน

ชื่อหลักสูตร โค้ชเพื่อการรู้คิด สู่อาชีพในฝัน

เนื้อหาการอบรม

 • ค้นหาคุณค่าภายในตนเอง
 • ฝึกทักษะกระบวนการโค้ชเอาชนะตนเอง
 • ถอดรหัส Role Model สู่อาชีพในฝัน
 • ทะลายกรอบความคิดสู่การลงมือทำ

วันเวลาการอบรม วันพุธที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร ปรารถนา แสงจันทร์ (โค้ชอัน)

ประวัติวิทยากร

 • โค้ช / ผู้เชี่ยวชาญการค้นหาศักยภาพแฝงลายนิ้วผิวมือ Expert Analysis Fingerprint สถาบัน NST 
 • โค้ชด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว มากกว่า 1,000 คน 
 • Master Coach จากสถาบัน Life University หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกา
 • Certified Practitioner of timeline Therapy
 • Certified Hypnotherapist
 • Certified Master Practitioner of Master Therapeutic Coach of NLP
 • Points of You L.2 Practitioner ลิขสิทธิ์ประเทศอิสราเอล
 • Satir Family Therapy การทำจิตบำบัดโดยใช้ Satir Model

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Web 1920 – 2

ค้นหาตัวตน ค้นพบคณะที่ใช่

ชื่อหลักสูตร ค้นหาตัวตน ค้นพบคณะที่ใช่

เนื้อหาการอบรม

 • กระบวนการค้นหา Role Model
 • ค้นหาตัวตนด้วยกระบวนการ MPS
 • รู้จักลักษณะ type ตนเองด้วย DISC
 • กลุ่มคณะที่เหมาะกับแต่ละ type  

วันเวลาการอบรม วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์ (โค้ชโบนัส)

ประวัติวิทยากร

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • Associate Certified Coach (ACC) ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) 
 • Certificate in ikigai Coaching ที่ สถาบันโค้ชไทย ร่วมกับ AI Thiland
 • คณะกรรมการสมาคมการโค้ช
 • Ceritified in DISC Trainer หลักสูตรจากองค์กร TryBe International ประเทศสิงคโปร์
 • ผ่านการอบรม Finding Your Life’s Purpose by Eckhart Tolle
 • ผ่านการอบรม Search Inside Yourself หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนานาชาติ จุดกำเนิดจากบริษัท Google
 • ผ่านการอบรม Designing Your Life โดยหลักสูตรลิขสิทธิ์จาก Standford d.life
 • วิทยากรโครงการ Taro to School ค้นหาตัวตนสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต โดย Eduzones.com
 • วิทยากรโครงการ “You can do it : เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง” โดย มูลนิธิไทยคม

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject

Web 1920 – 4

บุคลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ชื่อหลักสูตร บุลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เนื้อหาการอบรม

 • Image is first sight
 • เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าสนใจ
 • เรียนรู้มารยาทสากล
 • ทัศนคติที่ดีมีผลต่อภาพลักษณ์

วันเวลาการอบรม วันพุธที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น.

วิทยากร พรทิพย์ โชคชัยเจริญสิน (ครูทิพย์)

ประวัติวิทยากร

 • ผู้ก่อตั้ง Minding Image Thailand (MIT)
 • กรรมการบริหารสมาคมที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติ (ประเทศไทย) AICI 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรี
 • อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรพิเศษสถาบัน JOHN ROBERT POWERS
 • วิทยากรพิเศษสถาบัน THE NEW YOU 
 • ผ่านการรับรองที่ปรึกษาภาพลักษณ์ (Image Consultant) จากสถาบันในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียและการทดสอบมาตรฐานระดับสากล International Soft Skill (IITTI) ประเทศแคนาดา
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Finishing Touch : Personality and Etiqutte Trainer ประเทศอังกฤษ
 • ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน CPD (Continuing Professional Development Accreditation) ประเทศอังกฤษ ว่าเป็นผู้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง

เรียนฟรีผ่าน ZOOM สมัครได้ที่:  http://bit.ly/PreUProject และ QR Code เพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

Facebook : โครงการเตรียมความพร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย

เพจโครงการ : www.facebook.com/PreUProject